Exameninformatie
Productinformatie
Verschijningsvorm
Boek
Aantal pagina's
28
Nietleverbaarkaft

Snap je kind, Groep 6, Abonnement

Boekcode:SJK A6
ISBN:9789400209510
Druk: 1
Auteur: Jeroen van Esch
Prijs: € 14,50

Artikelomschrijving

Groep 6 bestaat uit 4 delen.

Deel 1 behandelt de lesstof van de zomervakantie tot de herfstvakantie.
In dit deel behandelen we:
- Spelling van regelwoorden (stomme e, nkt/ngt, kleefletters, i/e/y)
- Drie manieren voor het vinden van persoonsvorm en schrijfwijze werkwoorden in tegenwoordige tijd
- Getallen tot 100.000 uitspreken en schrijven
- Optellen tot 1000
- Vermenigvuldigen en delen met nullen
- Vervolg met breukentermen als 1/4 en 1/2
- Van lengte en oppervlakte
- Wegenkaart met en zonder schaal
- Minuten aflezen op analoge klok
- Gebeurtenissen op een tijdbalk plaatsen
- Rekenen met geld tot € 5000,00

Deel 2 behandelt de lesstof van de herfstvakantie tot de kerstvakantie.
In dit deel behandelen we:
- Gebruik van titel, inleiding en alinea's
- Strategieën voor het achterhalen en onthouden van woordbetekenissen
- Een tienduizendtal passeren tot 100.000
- Optellen en aftrekken tot 1000
- Vermenigvuldigen met een breuk
- Via delen tot een breuk komen
- Breukstokken
- Oppervlakte van verschillende vormen
- Rekenen met een digitale tijd
- Rekenen met geld
- Aflezen en interpreteren van staafgrafieken

Deel 3 behandelt de lesstof van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie.
In dit deel behandelen we:
- Gesprekken voeren en je mening geven
- Lezen en bespreken van verschillende soorten teksten
- Breuken en kommagetallen op een getallenlijn
- Miljoenen verkennen
- Optellen in de miljoenen
- Verder met kolomsgewijs rekenen tot 1000
- Verder met vermenigvuldigen en delen
- Kolomsgewijs delen
- Breuken 3/5 van 20
- Van cm naar m, dm, cm, mm
- Meetkundige vormen en bouwplaten
- Oefenen inhoudmaten l, dl, cl, ml
- Meten van gewicht
- Berekenen van tijdsverschil analoge en digitale tijd
- Afronden van geldbedragen

Deel 4 behandelt de lesstof van de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie.
In dit deel behandelen we:
- Gebruik van komma's, voegwoorden en hoofdletters
- Formeel en informeel taalgebruik
- Verder met miljoenen
- Kolomsgewijs optellen en aftrekken hoger dan 1000
- Kolomsgewijs vermenigvuldigen
- het delen in herhaling
- Breuken 3/5 van 450
- Schatten van lengte en oppervlakte
- Tekenen van blokkenbouwsels
- Rekenen met jaartallen
- Invullen afstandstabel

Bij aanschaf van dit artikel ontvang je een leerwerkboek.

Bekijk productinformatie Bekijk exameninformatie

Contact met de uitgever

Wil je meer weten over SJK A6 of heb je een inhoudelijke vraag? Neem contact op met uitgever Jeroen van Esch.