Vanaf augustus 2020 kunnen leerlingen een doorlopende leerroute volgen, een gezamenlijk onderwijsprogramma van het vmbo en mbo. Als uitgeverij van zowel vmbo- als mbo methodes voor onder andere de beroepsgerichte markt, hebben we een breed aanbod van mogelijkheden!

De Wet doorlopende leerroutes versterkt een beweging die al is ingezet: overal in het land wordt hard gewerkt aan een naadloze aansluiting van het vmbo-mbo. Meer lezen? Lees hier de handreiking doorlopende leerroutes.

Doorlopende leerroute

Doorlopende leerroute vmbo-mbo

De doorlopende leerroute begint in de bovenbouw van het vmbo. Vanaf de derde klas vmbo wordt de lesstof van de profieldelen van het vmbo en de methode voor mbo gecombineerd tot één onderwijsprogramma. De leerling behaalt zowel een vmbo- als een mbo-diploma. De wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo maakt het mogelijk om op deze manier het onderwijs te verdiepen, te verrijken of te versnellen. Zo wordt overlap in de examenprogramma’s zoveel mogelijk voorkomen wat minder uitval op mbo tot gevolg heeft.

Geintegreerde leerroute

Geïntegreerde leerroute

Een andere vorm is de geïntegreerde leerroute. Deze route is geschikt voor basisberoepsleerlingen en duurt over het algemeen één jaar langer. Het behalen van een vmbo-diploma is niet verplicht. De leerlingen mogen het vmbo examen in zijn geheel of een deel ervan overslaan. Ze krijgen dan geen vmbo-diploma.

Doorlopendeleerrouteafbeelding

Voorbeelden van doorlopende leerroutes

Klik op onderstaande beroepen om een visual te zien van hoe een specifieke leerroute er voor de leerling uit kan zien:

Meer weten?

Judith 1 033x vierkant Heb je vragen, ideeën of wil je samen sparren over de doorlopende leerroutes? Neem gerust contact op met uitgever Judith Pen.