ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN
Op alle leveringen van Education Service B.V. en haar dochters Educatieve Uitgeversgroep B.V., Educatieve Contentgroep B.V., Educatieve Productiegroep B.V., Educatieve Scholingsgroep B.V., Educatieve Examengroep B.V., Educatieve Digipleingroep B.V. zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing. Wij behouden het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

ARTIKEL 2a – BESTELLING, FACTURERING EN BETALING PARTICULIEREN
Particulieren bestellen via de website www.uitgeversgroep.nl. Voorafgaand aan levering dienen particulieren te betalen via iDeal, creditcard of direct op een door Education Service B.V. en haar dochters genoemde bankrekening. Het eigendomsrecht op papieren uitgaven gaat in op moment van betaling. Het gebruiksrecht op digitale uitgaven gaat in op moment van betaling en is geldig gedurende de licentieduur. Licenties van digitale uitgaven worden gemaild, direct op de boekenplank in Digiplein geplaatst of er wordt een voucher verstuurd. De factuur wordt per mail verstuurd. Na betaling worden de materialen binnen de hieronder genoemde levertermijnen geleverd.

ARTIKEL 2b – BESTELLING, FACTURERING EN BETALING ONDERWIJSINSTELLINGEN
Onderwijsinstellingen kunnen uitsluitend bestellen via de website www.uitgeversgroep.nl of per mail naar bestel@uitgeversgroep.nl. Ook kan gebruik worden gemaakt van eigen bestelformulieren, deze kunnen naar bovenstaand e-mailadres worden gemaild.

In de bestelling dient te worden vermeld:
- boekcode/titel;
- ISBN-nummer;
- het aantal exemplaren (gespecificeerd naar leerling- en docentenexemplaren);
- naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller;
- ter attentie van wie en naar welk adres bestelling dient te worden gestuurd;
- e-mail, factuureisen en facturatiegegevens onderwijsinstelling

Indien een school boeken en/of digitale uitgaven bestelt voor leerlingen/studenten, krijgt de school 10% korting over de boekprijs. Een docent ontvangt 50% korting op fysieke docentenexemplaren. Per titel worden per locatie, per schooljaar, maximaal 3 docentenexemplaren verstuurd met 50% korting, mits aangetoond kan worden dat er meerder docenten in het team met de boeken werken. In Digiplein kunnen docenten de digitale uitgaven gratis op hun boekenplank zetten. Education Service B.V. en haar dochters behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen waarbij nakoming van eventuele leveringsverplichtingen kan worden opgeschort totdat hieraan tegemoet is gekomen.

Alle door de leverancier geleverde artikelen blijven eigendom van leverancier tot op het moment dat afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier. Het gebruiksrecht op digitale uitgaven gaat in op moment van betaling en is geldig gedurende de licentieduur. Licenties van digitale uitgaven worden gemaild, direct op de boekenplank geplaatst of er wordt een voucher verstuurd. De factuur wordt per mail verstuurd. Indien de factuur naar een ander e-mailadres moet worden verstuurd, dient dat bij de bestelling vermeld te worden. Als er vanuit de onderwijsinstelling verdere eisen worden gesteld aan de factuur, bijv. B-nummer, Proq-nummer, kostenplaats, dient dit eveneens bij de bestelling te worden vermeld.  Na bestelling, mits deze voldoet aan de door de onderwijsinstelling gestelde factuureisen, worden de materialen binnen de hieronder genoemde levertermijnen geleverd. Indien afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft om de vordering te voldoen, kan deze uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald door het incassobureau, met een minimum van 20% van het totaalbedrag, alsmede eventuele bijkomende kosten. Education Service B.V. en haar dochters  behoudt zich te allen tijde het recht voor om een leverstop te hanteren, wanneer de afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft om de vordering te voldoen.

ARTIKEL 2c – PRIJS, FACTURERING EN BETALING BOEKHANDELS
Boekhandels kunnen uitsluitende bestellen via de website www.uitgeversgroep.nl of per mail naar bestel@uitgeversgroep.nl. Ook kan gebruik worden gemaakt van eigen bestelformulieren, deze kunnen naar bovenstaand e-mailadres worden gemaild.

In de bestelling dient te worden vermeld:
- boekcode/titel;
- ISBN-nummer;
- het aantal exemplaren;
- naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van de besteller;
- ter attentie van wie en naar welk adres bestelling dient te worden gestuurd;
- e-mail, factuureisen en facturatiegegevens boekhandel

Boekhandels krijgen een korting van 10% over de boekprijs. Afhankelijk van het aantal afgenomen exemplaren en bestel-, betaal- en retourzendgedrag kunnen aparte afspraken in overleg worden gemaakt. Education Service B.V. en haar dochters behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen waarbij nakoming van eventuele leveringsverplichtingen kan worden opgeschort totdat hieraan tegemoet is gekomen.

Alle door de leverancier geleverde artikelen blijven eigendom van leverancier tot op het moment dat afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier. Het gebruiksrecht op digitale uitgaven gaat in op moment van betaling en is geldig gedurende de licentieduur. Licenties van digitale uitgaven worden per voucher verstuurd, op uitdrukkelijk verzoek is het mogelijk dat we de licenties per mail versturen. De factuur wordt per mail verstuurd. Indien de factuur naar een ander e-mailadres moet worden verstuurd, dient dat bij de bestelling vermeld te worden. Als er vanuit de organisatie verdere eisen worden gesteld aan de factuur, bijv. inkoopnummer, dient dit eveneens bij de bestelling te worden vermeld. Na bestelling, mits deze voldoet aan de door de organisatie gestelde factuureisen, worden de materialen binnen de hieronder genoemde levertermijnen geleverd. Indien afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft om de vordering te voldoen, kan deze uit handen gegeven worden, in welk geval de afnemer naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald door het incassobureau, met een minimum van 20% van het totaalbedrag, alsmede eventuele bijkomende kosten. Education Service B.V. en haar dochters behoudt zich te allen tijde het recht voor om een leverstop te hanteren, wanneer de afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft om de vordering te voldoen.

ARTIKEL 3 – VERZENDKOSTEN
Afnemers krijgen hun bestelling bij een minimaal factuurbedrag van € 1.500,- franco geleverd. Bij een bestelling met een factuurbedrag van minder dan € 1.500,- worden standaard de volgende verzendkosten in rekening gebracht:

1 boek € 4,95
2 boeken € 6,95
3-5 boeken € 7,95
6-10 boeken € 9,95
11-20 boeken € 11,95
21-30 boeken € 12,50
31-40 boeken € 15,00
41-50 boeken € 20,00
51 boeken en meer € 25,00

Voor verzendingen naar België rekenen wij € 10,00 extra. Voor verzendingen naar de Caraïben rekenen wij € 20,00 extra. Overige landen op aanvraag.

ARTIKEL 4 - LEVERINGEN
Bij bestellingen die voor 12.00 uur binnen zijn, worden de leverbare artikelen op de volgende wijze uitgeleverd:

- Hoogseizoen - juni t/m september - maximaal 5 werkdagen na besteldatum.
- Laagseizoen - oktober t/m mei - maximaal 3 werkdagen na besteldatum.

De artikelen worden, afhankelijk van de grootte van de bestelling, per PostNL of met eigen pakketdienst verzonden. Elke fysieke levering wordt inclusief pakbon verstuurd. Education Service en haar dochters zijn niet aangesloten bij een vervoerscentrale.

ARTIKEL 5 – MANCO’S
Manco’s (gefactureerde maar niet geleverde artikelen) dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Education Service B.V. en haar dochters door middel van een e-mail naar bestel@uitgeversgroep.nl.

ARTIKEL 6 – MISDRUKKEN 
Misdrukken kunnen worden gemeld via retouren@uitgeversgroep.nl en worden direct opnieuw geleverd. Graag ontvangen wij de misdrukken retour. Procedure volgt via de mail na melding.

ARTIKEL 7a – RETOURNEREN PARTICULIEREN
Education Service B.V. en haar dochters kennen het recht van retour, na overleg en binnen twee weken na factuurdatum,  vooropgesteld dat de fysieke boeken in nieuwstaat zijn (d.w.z. ongebruikt, onbeschadigd en zonder geactiveerde licentiecode). De digitale uitgaven mogen niet geactiveerd zijn. Indien verkregen fysieke boeken en beschadigde vouchers niet als retour geaccepteerd kunnen worden liggen deze nog vier weken na ontvangstdatum op “Het Sterrenbeeld 13” in ’s-Hertogenbosch, waar ze kunnen worden opgehaald. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de afzender. Zendingen die ongefrankeerd worden geretourneerd, worden niet in behandeling genomen.

De retourprocedure is als volgt:
1.      meld je retour aan bij: retouren@uitgeversgroep.nl
2.     afzender voorziet artikelen van originele pakbon (indien niet meer aanwezig dan brief met naam-adres-(web)ordernummer);
3.     afzender verpakt de artikelen dusdanig dat deze niet kunnen beschadigen;
4.     verzendkosten zijn voor rekening van de afzender;
5.     retouradres: Educatieve Uitgeversgroep B.V., T.a.v. retouren, Het Sterrenbeeld 13, 5215 MK ’s-Hertogenbosch;
6.     na ontvangst worden de artikelen gecontroleerd;
7.     na goedkeuring wordt een creditnota gemaakt m.u.v. de verzendkosten;
8.     indien een particulier de factuur heeft voldaan via iDeal wordt de creditnota gerefund via iDeal.
indien een particulier via een betaaloverschrijving heeft voldaan wordt het terugbetaald op deze bankrekening.

ARTIKEL 7b – RETOURNEREN ONDERWIJSINSTELLINGEN
Onderwijsinstellingen kunnen in overleg artikelen retourneren, mits deze binnen redelijke termijn zijn gemeld, de huidige druk betreffen en dat de fysieke boeken in nieuwstaat zijn (d.w.z. ongebruikt, onbeschadigd en zonder geactiveerde licentiecode). De digitale uitgaven mogen eveneens niet geactiveerd zijn. Uitzondering hierop zijn de artikelen die op ‘beperkt leverbaar’ staan, hiervoor geldt geen recht van retour. Indien de verkregen fysieke boeken en beschadigde vouchers niet als retour geaccepteerd kunnen worden liggen deze nog vier weken na ontvangstdatum op “Het Sterrenbeeld 13” in ’s-Hertogenbosch, waar ze kunnen worden opgehaald. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de afzender. Zendingen die ongefrankeerd worden geretourneerd, worden niet in behandeling genomen.

De retourprocedure is als volgt:
1.      meld je retour aan bij: retouren@uitgeversgroep.nl
2.     afzender voorziet artikelen van originele pakbon (indien niet meer aanwezig dan brief met school-afleveradres-order-/leveringsnummer);
3.     afzender verpakt de artikelen dusdanig dat deze niet kunnen beschadigen;
4.     verzendkosten zijn voor rekening van de afzender;
5.     retouradres: Educatieve Uitgeversgroep B.V., T.a.v. retouren, Het Sterrenbeeld 13, 5215 MK ’s-Hertogenbosch;
6.     na ontvangst worden de artikelen gecontroleerd;
7.     na goedkeuring wordt een creditnota gemaakt m.u.v. de verzendkosten;
8.     creditnota kan worden verrekend en/of uitbetaald.

ARTIKEL 7c – RETOURNEREN BOEKHANDELS
Boekhandels hebben voor hun bestellingen in de maanden juni t/m september, uiterlijk tot en met 31 oktober, het recht op een retouraanvraag van de artikelen die besteld zijn in deze periode. Na akkoord dienen de te retourneren artikelen uiterlijk binnen 7 dagen in het bezit te zijn. In de maanden oktober t/m mei hebben boekhandels het recht om bestelde artikelen binnen vier weken na factuurdatum te retourneren. Van de bestelde artikelen geldt een maximaal recht van retour van 10% per bestelde titel met uitzondering van de artikelen die door ons zijn aangegeven als 'beperkt leverbaar', waarvoor geen recht van retour geldt. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de afzender. Zendingen die ongefrankeerd worden geretourneerd, worden niet in behandeling genomen.

De retourprocedure is als volgt:
1.      meld je retour aan bij: retouren@uitgeversgroep.nl
2.     afzender voorziet artikelen van originele pakbon (indien niet meer aanwezig dan brief met boekhandel-afleveradres-order-/leveringsnummer);
3.     afzender verpakt de artikelen dusdanig dat deze niet kunnen beschadigen;
4.     verzendkosten zijn voor rekening van de afzender;
5.     retouradres: Educatieve Uitgeversgroep B.V., T.a.v. retouren, Het Sterrenbeeld 13, 5215 MK ’s-Hertogenbosch;
6.     na ontvangst worden de artikelen gecontroleerd;
7.     na goedkeuring wordt een creditnota gemaakt m.u.v. de verzendkosten;
8.     creditnota kan worden verrekend en/of uitbetaald.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN
Klachten over de geleverde artikelen en/of de factuur dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan financien@uitgeversgroep.nl.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT 
Als overmacht zullen worden aangemerkt, alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie artikelen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van dien aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerieën, transportmogelijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke Education Service B.V. en haar dochters redelijkerwijs niet hebben kunnen voorzien en waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
Education Service B.V. en haar dochters aanvaarden geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid van informatie in de door hen uitgegeven publicaties.

ARTIKEL 11 – AUTEURSRECHT
Voor zover op de betreffende publicaties niet anders vermeld, berust het auteursrecht op de door Education Service B.V. en dochters uitgegeven publicaties bij Education Service B.V. en haar dochters Met inachtneming van het voorgaande mag niets uit bedoelde publicaties worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt op welke wijze ook, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Education Service B.V. en haar dochters.

ARTIKEL 12 – INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
Voor zover op de betreffende publicaties niet anders vermeld, berust het intellectuele eigendomsrecht op de door Education Service B.V. en dochters uitgegeven publicaties bij Education Service B.V. en haar dochters. De afnemer krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde artikelen. Met inachtneming van het voorgaande mag niets uit bedoelde publicaties worden bewerkt, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt en/of beschikbaar gesteld op welke wijze ook, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Education Service B.V. en haar dochters.

In afwijking van bovengenoemde, is de afnemer toegestaan gedeelten van de digitale content, uitsluitend ter toelichting bij het onderwijs, openbaar te maken of te verveelvoudigen zover dit door het beoogde niet commerciële doel wordt gerechtvaardigd, mits:
-       afnemer kan worden aangemerkt als niet commerciële onderwijsinstelling;
-       of de bron/naam van de maker duidelijk vermeldt is.

ARTIKEL 13 – PRIVACY
In de privacyverklaring van Education Service B.V. en dochters staat welke persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de AVG. Hier kun je meer informatie vinden.

ARTIKEL 14 – GEDEPONEERD
De betalings- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s‑Hertogenbosch.