Exameninformatie
Productinformatie
Verschijningsvorm
Boek
Aantal pagina's
28
Nietleverbaarkaft

Snap je kind, Groep 8, Abonnement

Boekcode:SJK A8
ISBN:9789400209534
Druk: 1
Auteur: Jeroen van Esch
Prijs: € 14,50

Artikelomschrijving

Groep 8 bestaat uit 4 delen.

Deel 1 behandelt de lesstof van de zomervakantie tot de herfstvakantie.
In dit deel behandelen we:
- Persoonlijk, bezittelijk, vragend, aanwijzend en betrekkelijk voornaamwoord
- Dag- en weektaken, huiswerk, agenda, typecursus
- Het afronden van kommagetallen
- Introductie negatieve getallen
- Optellingen als: 0,99 + 1,98 + 0,98
- Keersommen als 102 x 23
- Delen met rest en rest omzetten in breuk
- Breuken als 1/4 : 15
- Procenten als 22% van 4900
- Herhalen berekenen van oppervlakte en herleiden van oppervlakte meten
- Verhouding middellijn en omtrek van een cirkel (pi)
- Herhalen, berekenen en herleiden inhoudsmaten
- Handig rekenen met vreemde valuta en wisselkoersen

Deel 2 behandelt de lesstof van de herfstvakantie tot de kerstvakantie.
In dit deel behandelen we:
- Schrijfwijze van moeilijke meervoudsvormen en gebruik trema en apostrof
- De meest voorkomende taalfouten
- Breuken op een getallenlijn kunnen plaatsen
- Herhalen optellen kommagetallen
- Keersommen als 15 x 26,2
- Delingen in herhaling
- Breuken als 1/4 x 1/2 en 1/4 : 1/3
- Draaien, vergroten en spiegelen van figuren en letters, bouwplaten en andere uitslagen
- Blokkenbouwsels van kubussen analyseren
- Voorbeelden van tangramfiguren neerleggen
- Bepalen van tijdsverschil op aarde en kunnen rekenen met tijdzones
- Herhaling van alle tabellen en grafieken

Deel 3 behandelt de lesstof van de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie.
In dit deel behandelen we:
- Uitleg over de Cito Eindtoets
- Uitleg over het voortgezet onderwijs
- De waarde van cijfers in een getal als 123456,789
- Herhalen van optelsommen en aftreksommen
- Keersommen als 0,12 x 0,23
- Delen met sommen als 25 : 0,05
- Vermenigvuldigen met breuken als 1/2 x 4 1/4
- Voorbereiding op Cito rekenen

Deel 4 behandelt de lesstof van de voorjaarsvakantie tot de zomervakantie.
In dit deel behandelen we:
- Schrijfwijze van samengestelde woorden
- Taalregels voor Frans, taalregels voor Engels, taalregels voor Duits
- Positieve en negatieve getallen
- Algebra en formules
- Gebruik rekenmachine
- Worteltrekken, kwadraat en pi
- Meten van een hoek met de geodriehoek
- Tekenen van een cirkel met de passer
- Wiskundige ruimtelijke figuren kunnen koppelen aan uitslagen

Bij aanschaf van dit artikel ontvang je een leerwerkboek.

Bekijk productinformatie Bekijk exameninformatie

Contact met de uitgever

Wil je meer weten over SJK A8 of heb je een inhoudelijke vraag? Neem contact op met uitgever Jeroen van Esch.