Exameninformatie
Kaft metlijn

Diversiquette; etiquette op de werkvloer. Sluit aan bij cultureel en internationaal bewustzijn.

Boekcode:KZD ETQ 1
ISBN:9789400221048
Druk: 1
Auteur:
Prijs: € 24,95

Artikelomschrijving

Dit keuzedeel gaat over met name bewustwording van (interculturele) diversiteit. Deze diversiteit kan in diverse contexten plaatsvinden. Omgangsvormen en beleefdheidsregels zijn permanent in beweging. Tegelijk dreigen een aantal waarden en normen in onze moderne en diverse maatschappij verloren te gaan. Verder kleuren steeds meer culturen onze samenleving én werkvloer met meer talen, denkpatronen, gebruiken, competenties en talenten. Bedrijven en opleidingen staan dus voor de uitdaging om een weg te zoeken in het feit, dat zowel de studenten als de klanten en leveranciers steeds internationaler worden. Dit leerwerkboek kan ook ingezet worden ten voorbereiding op de zowel nationaal als internationaal. Kwalificatie: K0055 / K0210 / K0024 Bekijk exameninformatie

Contact met de uitgever

Wil je meer weten over KZD ETQ 1 of heb je een inhoudelijke vraag? Neem contact op met uitgever .