Wat verandert er?

In het nieuwe programma voor Economie en Ondernemen is duidelijk meer ruimte voor praktijk. Ook zijn de profielmodules opnieuw ingedeeld en is de inhoud geactualiseerd. Het nieuwe examenprogramma vertoont duidelijk een verschuiving naar de retailkant, waarbij de nadruk meer ligt op de detailhandel.

In vergelijking met het huidige programma, waarin de verhouding tussen winkel en kantoor 50/50 is, wordt in het nieuwe programma gekozen voor een verhouding van 75/25 in het voordeel van de retail. De laatste versie van het examenprogramma lees je hier terug.

Op dit moment is het examenprogramma nog niet definitief. Wel moeten scholen vanaf augustus 2024 het vernieuwde profiel aanbieden aan de nieuwe derdejaars leerlingen.

Vmbo EO nieuw examenprogr 2

Vernieuwde methode voor schooljaar '24 - '25

Uiteraard zijn we volop gestart met de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal dat beschikbaar is zodra E&O nieuwe stijl officieel van start gaat. Ons volledige nieuwe aanbod en actuele informatie vind je terug op de informatiepagina met ons aanbod voor vmbo Economie en Ondernemen.

Naar de informatiepagina E&O!

Meer weten?

Tanja nieuw vierkant 033x Neem gerust contact op als je vragen hebt over de vernieuwingen. Uitgever Tanja Mols praat je graag bij over onze vernieuwde lesmethode voor Economie en Ondernemen.