Opbouw methode

Bij onze nieuwe boeken staat de behoefte aan structuur, ordening én borging van exameneisen centraal, wat zowel docenten als leerlingen ten goede komt. 

De wens ‘veel praktijk’ hebben we doorgevoerd, daarom bieden we deze ook in een grote hoeveelheid aan. De theorie blijft natuurlijk noodzakelijk, leerlingen krijgen hierdoor een beter denkkader en daarmee een kapstok om de vaardigheden aan op te hangen. Voor veel leerlingen is lezen een struikelblok. Daarom is onze opmaak, zoals bekend, dyslexie-vriendelijk en zijn de teksten eenvoudig en leesbaar.  

We kiezen voor dit beproefde concept: In het E+boek staan zowel hoofdstukken met verwerkingsopdrachten als praktijkopdrachten. De theorie wordt steeds afgewisseld met verwerkingsopdrachten waardoor de leerling kleine stukjes tekst lezen en dit direct verwerken. Bij ieder hoofdstuk hoort een praktijkopdracht met veel verschillende deelopdrachten.

Concept inhoudsopgaven E&O profielboeken
Hiermee kun je als docent alvast werken aan het nieuwe PTA. Uiteraard zijn de inhoudsopgaven onder voorbehoud. De definitieve vaststelling van de syllabus heeft immers nog niet plaatsgevonden. Download hier de inhoudsopgaven van de E&O profielboeken!

Concept Retail & Styling

Het conceptboek is nog niet geheel af maar geeft een goede indruk. Deze maand werken we aan het afwerken én het controleren van de inhoud aan de hand van de (nog te verwachten) definitief vastgestelde syllabus.

Concept Service & Sales

Het conceptboek is nog niet geheel af maar geeft een goede indruk. Deze maand werken we aan het afwerken én het controleren van de inhoud aan de hand van de (nog te verwachten) definitief vastgestelde syllabus.

Concept Stock & Supplies

Het conceptboek is nog niet geheel af maar geeft een goede indruk. Deze maand werken we aan het afwerken én het controleren van de inhoud aan de hand van de (nog te verwachten) definitief vastgestelde syllabus.

Meer weten?

Tanja nieuw vierkant 033x Neem gerust contact op als je vragen hebt over de vernieuwingen. Uitgever Tanja Mols praat je graag bij over onze vernieuwde lesmethode voor Economie en Ondernemen.

EO vmbo

Vóór docenten

Als docent kun je zelf de volgorde bepalen, echter de ervaring leert dat men meestal eerst een hoofdstuk behandelt en daarna de bijbehorende praktijkopdrachten laat uitvoeren.

De ondersteuning voor docenten is uitgebreid. Theorietoetsen, praktijktoetsen, begrippenlijsten, samenvatting van het boek, PowerPointpresentaties per hoofdstuk, examentraining en Test je kennis.

Bij het maken van de boeken blijft voorop staan dat de leerlingen een goede indruk krijgen van alles wat zich binnen E&O afspeelt. Dit alles op een manier waarop het ‘leesprobleem’ wordt onderkend en wordt ondervangen door heldere en korte teksten, een dyslexie vriendelijke opmaak en veel praktijk. Een goede ordening van de lesstof, bij de doelgroep aansluitende voorbeelden en borging van de exameneisen, je kunt van ons op aan.

Bekijk volledige nieuwe aanbod

Tijdlijn

Wat kun je de komende tijd verwachten?

  • Eind mei - concept E&O P4, derde druk, Office & Support

We verwachten vervolgens ook spoedig de boeken gereed te maken aan de hand van de definitieve syllabus zodat alle examenonderdelen geborgd zijn.